Image

Bilgi işlem hizmet süreçlerini eski yöntemlerinden kurtarıp standartlarını yüksek seviyelere çekerek, yeni dijital ortamlarında kullanıcıların memnuniyetlerini arttırır.

BT Hizmet Yönetimi (ITSM), sunulan hizmetlerin müşteri algısına göre sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla bilgi sistemlerini yönetmek, planlamak, tasarlamak, sağlamak ve işletmek için yapılan tüm faaliyetlere atıfta bulunan stratejik bir yaklaşımdır.

ITIL Nedir?

Information Technologies Infrastructure Library Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi

ITIL, BT servislerini eksiksiz ve en iyi kalitede yönetmek üzere geliştirilmiş servis yönetim metodolojisidir. Bir Organizasyon içerisine servis yönetiminin nasıl uygulanacağını tanımlar.

Problem YÖnetimi

Service

İş akış süreçlerinizi sistemli hale getirin ve en basitten en karmaşığa kadar tüm problemlerinizde, farklı bilgi işlem birimlerinin koordinasyonu ile iş ortaklığını sağlayın.

Yardım Masası

Service

Son kullanıcılarınıza daha etkin destek verin, problemlerinize hızlı çözümler bulun. Tüm kurumunuzda bilgi işleme dair memnuniyet oranını arttırın.

Bilgi Bankası

Service

Arıza ve istek yönetimi, yardım masası vb. süreçlerde geliştirilen çözümleri arşivleyin. Son kullanıcı ve yönetici personellerin kendi problemlerine çözüm bulmasını sağlayın.

Arıza/istek yönetimi

Service

Yardım Masası süreçlerinizi otomatikleştirin. Olayın ilk açılışından çözüm anına kadar bütün süreçleriniz tam kontrolünüz altında olsun.

Personel etkinliğini iyileştirin.

Raporlama

İş süreçlerinizle ilgili detaylı raporlamalar çıkarın. Tüm bilgi işlem süreçlerinizle ilgili kesin ve bütüncül bir görüş sağlayın.

Ulusal ve Uluslararası Standarlara uyum

USOM, SOME, ISO 27001, KVKK vb süreçler göz önünde bulundurularak tasarlanan altyapı ile ülkemiz ve uluslararası düzenlemelere tam uyumluluk sağlayın.

Service
Service

Entegrasyon ve Moduler yapı

AhtopIT de her bir modül birbirleri ile tam entegrasyon halindedir. Sisteme veri girişi, kaynağında bir kez yapılır ve ilgili veri tüm modüllerde kullanıma aynı anda sunulur. Ayrıca genel ihtiyaçlar doğrultusunda modüler kullanıma uygundur. Başlangıçta en temel lisans ile kullanıma başlayıp daha sonra lisans yükseltme yaparak modül sayısını arttırabilirsiniz.

Kullanım Kolaylığı

Kolay kullanıma izin veren arayüzü ile hızlı şekilde başlayıp. Kurulum ve yapılandırma sonrası hemen ilk günden bilgi işlem süreçlerinize odaklanabilirsiniz.